Home Clubnieuws

0 139

Dagblad Trouw stelt elk jaar de duurzame 100 samen. In het verleden waren dit altijd personen maar in 2019 zijn dit duurzame burgerinitiatieven. ‘Ons’ blauwe diesel tankstation aan de Ringwade 2 staat er ook in: op plaats 90. Hier zijn we best trots op en binnenkort gaan we dit vieren !

Zie meer achtergrondinfo in ons artikel van de opening en zie ook de website van Trouw voor onderstaande jurywaardering:

Deze eigenaren van kleine boten openen pompstations voor duurzame diesel.

Varen met een motorbootje is natuurlijk hartstikke leuk, maar de vaak stinkende dieselmotoren zijn een forse belasting voor het milieu. Tenzij je er blauwe diesel in stopt: brandstof op basis van reststoffen uit de voedingsindustrie maar die nu alleen nog maar in Friesland verkrijgbaar is, zo bedachten de leden van de Kleine Boten Club Utrecht zich.

“Blauwe diesel walmt niet, is reukloos, kan worden afgebroken in het watermilieu en geeft 89 procent minder CO2-uitstoot dan gewone diesel”, claimt de verenging met zo’n tweehonderd leden. De inzet: blauwe diesel beschikbaar krijgen in Utrecht, lukte. Er is nu een plek in Utrecht waar booteigenaren ‘blauw’ kunnen tanken. Want als het om verduurzamen gaat, is het nog maar de vraag of het zinnig is alle plezierbootjes te voorzien van accu’s, gezien hun beperkte levensduur en de moeizame winning van grondstoffen, vinden ze bij De Kleine Boten Club. Eigenaren van kleine plezierboten uit Amsterdam hebben inmiddels hun interesse laten blijken.

0 247

De meeste leden zullen er nog weinig van merken maar achter de schermen is de KBC druk bezig om goed met de gemeente Utrecht in gesprek te komen. En dan vooral om gesprekspartner te worden om het beleid mede te bepalen, conform onze vaarnota. Enkele speerpunten voor de korte termijn zijn:

 • acceptatie transitiebrandstof blauwe diesel: we vinden het onterecht dat dieselboten op blauwe diesel het hoge tarief voor ligplaatsgeld betalen aangezien deze vrijwel energieneutraal varen
 • goede voorzieningen: de gemeente houden aan haar toezegging voor laadpalen voor elektrisch varen en benodigdheid voor een trailerhelling voor onderhoud en de ehbo boten
 • goed beleid ligplaatsen: beperken van de grote stijging van ligplaatsgelden (jaarlijks €100) en maatregelen voor goede doorstroming op de wachtlijst.

Zie hier de laatste schriftelijke vragenwisselingen zoals afgestemd met de KBC en ingediend door de VVD (M.de Pagter). Er wordt geprobeerd het onderwerp in de gemeenteraad besproken te krijgen. Wanneer dit door de meerderheid van politieke partijen wordt afgewezen is er nòg een optie: via een petitie met 100 stemmen/handtekeningen. Teken alvast de petitie hier.

 

0 1248

Op 14 april 2019 rond het middaguur hebben André van Schie (provinciale staten) en Marijn de Pagter (gemeenteraadslid) onder toeziend oog van Ron Voorham (leverancier Calpam smd oil) en Jaap van den Burg (KBC initiatiefnemer) de symbolische eerste liter blauwe diesel getankt. Plaats van handeling was de benzinepomp aan de Ringwade 2. Daarna is deze eerste liter in de boot van Willem gegoten en is er een rondje fossielvrij gevaren op de Vaartsche Rijn.

Na afloop hebben we geproost op dit snelle concrete resultaat: van idee naar uitvoering in slechts vier maanden.

Verdere media aandacht was er vorige week al in het AD/UN: de digitale versie en de papieren versie.

  

  

Met het tanken van deze brandstof vaar je CO2 neutraal en bereik je bijna 90 procent CO2-reductie over de hele keten, wat met het verhogen van het liggeld zelf, natuurlijk niet lukt, aldus Jaap van den Burg. De Kleine Boten Club dringt er bij de gemeente op aan om voor blauwe dieselgebruikers en hybride vaarders hetzelfde liggeldtarief toe te passen als voor electroboten. Dat zou wel reëel zijn, aldus Jaap, want over de hele keten genomen kun je zeggen dat voor kleine bootjes, blauwe diesel in bestaande motoren, zelfs schoner is dan elektrisch varen.

We hopen dat de Gemeente Utrecht dit initiatief op die manier steunt en ook passanten, bijvoorbeeld bij het passeren van de sluizen, ook actief gaat wijzen op de voordelen van deze brandstof. Dit geldt overigens ook voor auto’s, aggregaten etc. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan een schone leefomgeving in en om Utrecht. De KBC vindt het gebruik van deze brandstof een goed idee en zal deze danook promoten (zonder commercieel of financieel motief).

Credits aan Jaap die dit namens de KBC gerealiseerd heeft. Zie hier zijn volledige verhaal.

(bericht oorspronkelijk gepost 19 april 2019)

0 299

Naast de vertrouwde KBC sticker waarmee je kunt laten zien dat je KBC lid bent én met een electroboot de Kromme Rijn op mag, is er nu ook een blauwe dieselsticker verkrijgbaar bij de KBC.

We hebben hem zelf gemaakt en hij is bedoeld voor de dieselvaarders die willen laten zien dat ze op blauwe diesel varen. Hoe meer blauwe dieselstickers, hoe beter zodat we sterker staan richting de gemeente in onze lobby om een lager ligplaatstarief voor milieuvriendelijke blauwe dieselboten. Ook laten we op onze website (rechts op de pagina) zien hoeveel liters blauwe diesel er getankt is.

Maak het bedrag over op girorekening NL71INGB0006603860 en schrijf een attentiemail met daarin je adres en welke sticker(s) je wilt naar info@kleinebotenclubutrecht.nl :

 • blauwe diesel sticker: € 7,50 + foto van getankte blauwe diesel (bonnetje of pompstation)
 • vertrouwde KBC sticker: € 7,50 + lezen van de voorwaarden van de collectieve vergunning voor varen op de krommerijn
 • twee stickers kosten € 12,50

De stickers komen dan binnen twee weken per post naar je toe. De eerste vijf blauwe dieselstickers ontvangen hun geld terug. Overigens bij activiteiten zijn de stickers verkrijgbaar voor € 5,00.

0 414

Op 17 april 2019 hebben Frank, Dirk en Maarten (KBC) een gesprek gehad met wethouder Diepeveen, Peter de Jonge en Frank van Kleef (gemeente Utrecht). Hieronder volgt een kort verslag.

Over het algemeen kijkt de KBC terug op een goed overleg. KBC wordt goed geïnformeerd en betrokken bij communicatie. De mening van de KBC is dat er nog wel verbetering nodig is op beleid t.a.v. ligplaatsen, vergunningenbeleid en visie op elektrisch varen.

De zeven besproken punten zijn:

 1. beleid laadpalen komende jaren
  Er worden nu twee zones geplaatst met 40 contacten. Bedoeling is wel dat uitvoering voor de zomer op de eerste 2 locaties gereed is. Op termijn twee extra zones met circa 30 contacten. De gemeente wil dan kijken hoe dit aanslaat bij gebruikers. wethouder wil graag aanwezig zijn bij feestelijke opening. doel is dit voor de zomer te doen. Laadpalen worden zoveel mogelijk onopvallend geplaatst in de oever. Nog geen besluiten definitief over plaatsing en aanbesteding.
  ACTIE KBC: inventariseren binnen zones wie er elektrische wil gaan varen zodat er meer elektrische zones komen
 2. aangepast tarief voor blauwe diesel en hybride varen (elektrisch in stad Utrecht)
  De wethouder zegt toe opdracht te geven om haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Handhaving is lastig en wellicht niet nodig met het oog op de doelstelling emissievrij varen voor alle vaartuigen.
  Er zijn 24 opzeggingen geweest en 37 veranderingen naar elektrisch. In totaal zijn er nu 100 vergunningen elektrisch.
 3. nieuwe vergunningen voor alleen inwoners Utrecht en emissievrij (hoeveel opzeggingen zijn er door nieuwe tarieven?)
  Wethouder zegt toe dat nieuwe vergunningen vanaf 1-1-2020 allen emissievrij worden. Alleen voor inwoners blijft een discussie die onderzocht moet worden. Gemeente staat hier niet achter, waarom blijft een raadsel want het zou een bijdrage leveren aan een “schone” wachtlijst. als er misbruik is van vergunningen graag melden bij havenmeester. Advies voorrangsregeling Utrechters (GBA) van Dirk overhandigd aan Peter de Jonge ter bestudering.
 4. tarieven komende jaren?
  Lastig om aan te geven wanneer tarieven hoger worden. Is een raadsbesluit en zal per jaar zijn.
 5. uitzondering historische schepen
  Wat betreft KBC niet nodig. Te weinig schepen die hier aansprak op maken. Liever blauwe diesel tarief voor diesel.
 6. uitbreiding zones ligplaatsen (westkant stad)
  Op termijn mogelijkheden voor Merwedekanaal maar afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen. Beleid is eerst daar duidelijkheid krijgen. Gaat dus nog jaren duren.
 7. trailerhelling
  De gemeente is niet van mening dat ze een trailerhelling moeten aanleggen voor bezoekers. Inwoners kunnen gebruik maken van commerciële havens en de reddingsdienst kan bij de havendienst de helling gebruiken. Dit punt wordt van de lijst verwijderd.

0 529

Op 20 maart a.s. waren de waterschapsverkiezingen. Opvallend is dat je weinig over de uitslag ziet, hier wel. Relevant voor de KBC is de toegankelijkheid van vaarwater. Hieronder de voorlopige uitslag (bron: DUIC) met daarnaast wat de partijen vinden over varen op de Kromme Rijn:

   

Het overgrote deel van de zetels zijn vóór het gebruik als recreatief vaarwater, goed nieuws dus!  De VVD heeft pers statement aan  dit onderwerp gewijd aangezien er in de stemwijzer de toelichting ontbrak.

 

0 718

Bij de KBC kunnen we niet zonder mensen die af en toe een klusje doen om de vereniging draaiende te houden. We hebben een aantal klussen voorzien van tijdsindicatie hieronder opgenoemd, Zie je iets dat je past, meld je aan op de contactpagina want alleen zo blijft de KBC op het water:

 • webredactie (2 uur per maand, input wordt aangeleverd)
 • penningmeester (1 uur/maand)
 • nieuwsbrief opstellen (2 uur per 2 maanden)
 • chef vaarroutes (bijhouden rubriek vaarroutes, 8 uur per jaar, vrije invulling)
 • sponsormanager (contact met sponsoren, 2 uur per maand, vrije invulling)
 • verbindingsofficier vaarvriendelijke horeca (4 uur per 2 maanden, vrije invulling)
 • coördinator werkgroep milieuvriendelijk varen (4 uur per maand, nu even iets meer)
 • coördinator Canal Pride onderdeel kleine boten (deze is inmiddels vervuld door Linda en Maarten-Jasper)

Heb je een ander goed idee of talent? we zien altijd mogelijkheden.

 

0 663

In samenwerking met Calpam (Q8, Ravenswade) wordt er door de KBC, in het bijzonder door Jaap van den Burg, hard gewerkt om blauwe diesel beschikbaar te krijgen ‘aan de pomp’ in Utrecht vanaf het nieuwe vaarseizoen 2019. Uiteraard volgt spoedig meer nieuws over de feestelijke opening van deze blauwe dieselpomp in Utrecht.

Ter herinnering: blauwe diesel is een brandstof die CO2-neutraal, emmisiearm en biologisch afbreekbaar is. Het lijkt de KBC een goed idee om de Utrechtse pleziervaart, die voorzien is van een inboarddieselmotor, hierop te laten draaien: een praktische manier met snel resultaat voor een beter milieu. Bij de pleziervaart in Friesland is deze brandstof heel gangbaar. In Utrecht is recent de IJsvogel als eerste boot in Utrecht overgegaan op blauwe diesel.

Overigens gaan ook steeds meer gemeenten over op blauwe diesel voor gemeentevoertuigen, in 2019 betrof het o.a. Leeuwarden, Heerenveen, Heumen, Alkmaar, ZeeuwsVlaanderen, Horst aan de Maas, Smallingerland, Oud-beijerland, Waadhoeke, Tydrerksteradiel. Goed idee voor Utrecht?

Wil je op de hoogte gehouden worden over blauwe diesel of wil je meewerken aan verdere verkrijgbaarheid (bijvoorbeeld in verpakkingen), meld je op onze contactpagina.

0 984

De gemeente Utrecht had begin oktober vrij onverwacht een plan klaarliggen tot verhoging van de liggelden voor boten met een brandstofmotor in 2019. Uiteindelijk is dit plan na veel praat- en lobbywerk van de KBC en ondanks een motie in door de gemeenteraad aangenomen op 8 november 2018. Helaas.

De KBC is het namelijk oneens met deze gang van zaken:

 • De stijging voor 2019 vinden we onredelijk hoog voor brandstofmotorboten: een verdubbeling komend jaar (van €153,45 naar €315 per jaar). Zoals aangenomen in de gemeenteraad.
 • Het perspectief is een jaarlijkse stijging van dit bedrag met €100 elk jaar tot €515 per jaar in 2021.
 • De KBC is door de gemeente verrast door dit plan. De KBC heeft juist periodiek overleg met de gemeente over alles dat met varen te maken heeft in Utrecht.

De KBC blijft zich inspannen om deze verhoging van tafel te krijgen en in gesprek met de gemeente te raken over vorming van een langjarig plan. Want volgens ons is er een groter plan nodig, ideeën hebben we zat en we gaan graag in gesprek.

Timeline akties KBC om het plan aangepast te krijgen:

 • 9 oktober 2018: periodiek overleg met de havenmeester van de gemeente Utrecht
 • Op 17 oktober: bezwaar van Jaap aan de gemeente Utrecht
 • Benaderen per email en telefoon van gemeenteraadsleden
 • Op 17 oktober: raadsinformatiemiddag over o.a. dit onderwerp. Dirk is hierheen geweest
 • Opiniestuk Frank in AD/UN zaterdag 27 oktober a.s.
 • Woensdag 31 oktober: argumenten verzamelen op KBC brief
 • Donderdag 1 november: verzenden brief naar Wethouder Diepeveen
 • Voorbereiding gesprek met de wethouder
 • Afspraak Frank en Maarten met de wethouder op 7 november a.s.: uitkomst dat de kosten van de ligplaatsen niet worden gewijzigd in het belastingvoorstel aan de gemeenteraad. Wèl is er de toezegging om voor april 2019 dit proces te evalueren met de KBC en samen verder te werken aan verduurzaming. Verslag staat hier.
 • Behandeling in de gemeenteraad 8 november 2018: Ondanks het door de VVD ingebrachte amendement, (gesteund door VVD, CDA, PVV en Stadsbelang) is het plan, met daarin opgenomen de verhoging van het liggeld, met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Helaas! Maar wel grote credits aan Frank, Jaap, Jaap, Dirk, Willem en Maarten die hier namens de KBC hard aan hebben getrokken.

Plan van de gemeente Utrecht jaarlijkse ligplaatskosten:

 • brandstofmotorboot (diesel, benzine): 2018 € 153,45,  2019 € 315, 2020 € 415, 2021 € 515
 • emissievrije boot (roei en elektra): 2018 € 107,42, 2019 € 110,85 en verdere jaren via indexering

0 619

Eén dag voor de dag van de duurzaamheid, op dinsdagavond 9 oktober 2018, was de KBC uitgenodigd door Huib (Financiële Meesters) in het Regusgebouw aan het Oorsprongpark. Het onderwerp was ‘milieuvriendelijk varen’. Aan de hand van een presentatie hebben Frank, Chris, Wouter, Marten en Hilco aan 20 leden op boeiende wijze verteld over hun ervaringen met varen op de zon, varen op elektriciteit met een grote en een kleine boot en varen op blauwe diesel. Inderdaad het is geen toekomst maar het gebeurt gewoon al! Download hier de presentatie.

Enkele weetjes die aan de orde kwamen:

 • dieselvaren is heel zuinig: Jaap vaart ongeveer 10 maal per jaar en verbruikt daarbij 20 liter diesel per jaar
 • bijzonder vergelijk: een 4pk boot produceert aanzienlijk minder CO2 dan een trekschuit met één paard
 • een moderne Lithium Ion accu gaat 5000 cycles mee
 • de aanwezige kleine boten bezitters varen gemiddeld 10 maal per jaar.

De KBC gaat zich inzetten voor milieuvriendelijk varen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu omdat wij dit belangrijk vinden ondanks dat de carbon footprint van onze boten erg klein is.

  

Volg KBC Utrecht op social media