Home Tags Berichten getagged met "ligplaats"

ligplaats

0 314

De meeste leden zullen er nog weinig van merken maar achter de schermen is de KBC druk bezig om goed met de gemeente Utrecht in gesprek te komen. En dan vooral om gesprekspartner te worden om het beleid mede te bepalen, conform onze vaarnota. Enkele speerpunten voor de korte termijn zijn:

 • acceptatie transitiebrandstof blauwe diesel: we vinden het onterecht dat dieselboten op blauwe diesel het hoge tarief voor ligplaatsgeld betalen aangezien deze vrijwel energieneutraal varen
 • goede voorzieningen: de gemeente houden aan haar toezegging voor laadpalen voor elektrisch varen en benodigdheid voor een trailerhelling voor onderhoud en de ehbo boten
 • goed beleid ligplaatsen: beperken van de grote stijging van ligplaatsgelden (jaarlijks €100) en maatregelen voor goede doorstroming op de wachtlijst.

Zie hier de laatste schriftelijke vragenwisselingen zoals afgestemd met de KBC en ingediend door de VVD (M.de Pagter). Er wordt geprobeerd het onderwerp in de gemeenteraad besproken te krijgen. Wanneer dit door de meerderheid van politieke partijen wordt afgewezen is er nòg een optie: via een petitie met 100 stemmen/handtekeningen. Teken alvast de petitie hier.

 

0 1015

De gemeente Utrecht had begin oktober vrij onverwacht een plan klaarliggen tot verhoging van de liggelden voor boten met een brandstofmotor in 2019. Uiteindelijk is dit plan na veel praat- en lobbywerk van de KBC en ondanks een motie in door de gemeenteraad aangenomen op 8 november 2018. Helaas.

De KBC is het namelijk oneens met deze gang van zaken:

 • De stijging voor 2019 vinden we onredelijk hoog voor brandstofmotorboten: een verdubbeling komend jaar (van €153,45 naar €315 per jaar). Zoals aangenomen in de gemeenteraad.
 • Het perspectief is een jaarlijkse stijging van dit bedrag met €100 elk jaar tot €515 per jaar in 2021.
 • De KBC is door de gemeente verrast door dit plan. De KBC heeft juist periodiek overleg met de gemeente over alles dat met varen te maken heeft in Utrecht.

De KBC blijft zich inspannen om deze verhoging van tafel te krijgen en in gesprek met de gemeente te raken over vorming van een langjarig plan. Want volgens ons is er een groter plan nodig, ideeën hebben we zat en we gaan graag in gesprek.

Timeline akties KBC om het plan aangepast te krijgen:

 • 9 oktober 2018: periodiek overleg met de havenmeester van de gemeente Utrecht
 • Op 17 oktober: bezwaar van Jaap aan de gemeente Utrecht
 • Benaderen per email en telefoon van gemeenteraadsleden
 • Op 17 oktober: raadsinformatiemiddag over o.a. dit onderwerp. Dirk is hierheen geweest
 • Opiniestuk Frank in AD/UN zaterdag 27 oktober a.s.
 • Woensdag 31 oktober: argumenten verzamelen op KBC brief
 • Donderdag 1 november: verzenden brief naar Wethouder Diepeveen
 • Voorbereiding gesprek met de wethouder
 • Afspraak Frank en Maarten met de wethouder op 7 november a.s.: uitkomst dat de kosten van de ligplaatsen niet worden gewijzigd in het belastingvoorstel aan de gemeenteraad. Wèl is er de toezegging om voor april 2019 dit proces te evalueren met de KBC en samen verder te werken aan verduurzaming. Verslag staat hier.
 • Behandeling in de gemeenteraad 8 november 2018: Ondanks het door de VVD ingebrachte amendement, (gesteund door VVD, CDA, PVV en Stadsbelang) is het plan, met daarin opgenomen de verhoging van het liggeld, met meerderheid van stemmen goedgekeurd. Helaas! Maar wel grote credits aan Frank, Jaap, Jaap, Dirk, Willem en Maarten die hier namens de KBC hard aan hebben getrokken.

Plan van de gemeente Utrecht jaarlijkse ligplaatskosten:

 • brandstofmotorboot (diesel, benzine): 2018 € 153,45,  2019 € 315, 2020 € 415, 2021 € 515
 • emissievrije boot (roei en elektra): 2018 € 107,42, 2019 € 110,85 en verdere jaren via indexering

0 6705
Een ligplaats regelen in Utrecht

In een serie van artikelen, geschreven door onze nieuwe webredacteur Erik Bogaards, staan we stil bij allerlei praktische zaken omtrent het hebben van een bootje in Utrecht. In dit eerste artikel een onderwerp waar we geregeld vragen over krijgen als Kleine Boten Club Utrecht: Hoe regel ik een ligplaats voor mijn boot in Utrecht?

Volg KBC Utrecht op social media