Home Tags Berichten getagged met "nieuwjaar"

nieuwjaar

0 90

Gelukkig nieuwjaar!

De stuurgroep van de Kleine Boten Club Utrecht wenst jullie allen een gezond en voorspoedig 2019!

Het afgelopen jaar was zeer bewogen. We hebben nadrukkelijk het onderwerp milieuvriendelijk varen aangepakt. Dit resulteerde in een ledenavond over Techniek en Milieu waarin leden van de gelijknamige werkgroep diverse presentaties hielden, over de elfwegentocht in Friesland (2weken alleen emissieloos d.m.v. elektrisch en met blauwe diesel rijden en varen ) en de toepassingsmogelijkheden van duurzame aandrijving voor kleine boten in Utrecht.

Het werd dit jaar duidelijk dat de gemeentepolitiek enerzijds  milieuvriendelijk varen voorstaat , maar anderzijds hierin een eenzijdig en niet met de betrokken burgers ontwikkeld beleid voorstaat. Dit komt voornamelijk neer op extreme tariefsverhogingen de komende 3 jaar, voor de liggelden voor Utrechtse vergunninghouders die niet emissieloos kunnen varen. Of de ligplaatsvergunningen voor emissieloze boten niet later ook extreem gaat stijgen is maar de vraag omdat de opbrengst in de begroting staat. Ook bleek de politiek geen beleid voor het plaatsen van laadpalen en voor hybride voortbewogen boten te hebben ontwikkeld, en was zij niet bekend met milieuvriendelijke blauwe diesel. De KBC is in gesprek met de wethouder gegaan, een gesprek dat in maart vervolgd zal worden. Daarnaast hebben we contacten met de politiek en de media onderhouden.

Grote activiteiten op het water hebben de aandacht van de KBC. Het afgelopen jaar assisteerden wij bij de Canal Pride, en voeren velen mee in de Sinterklaasstoet over de gracht. Behalve een technische storing bij de Stoomboot van Sint deden zich geen noemenswaardige incidenten voor bij deze events. Ook voor komend jaar activiteiten om naar uit te kijken. De Eventcommissie, Hilco Witteveen en Huib Klomp coördineren onze activiteiten.

De KBC houdt goede contacten met de andere gebruikers van het water zoals de verenigingen van roeiers, scouting, woonboten en historische binnenvaartschepen, en de havendienst. Met dank aan Maarten Reichwein en Dirk Borst, onze vertegenwoordigers. Zij zullen het komend jaar naast de voorbereiding van het overleg met de wethouder en de juiste infrastructuur ook aandacht vragen voor een openbare trailerhelling (ook van belang voor de reddingsbrigade bij evenementen) en het stopverbod op de Oude Gracht (behalve op Koningsdag onzinnig).

De stuurgroep, vertegenwoordigers naar de havendienst en leden van de werkgroep Techniek en Milieu hebben op 13 december j.l. het beleid in hoofdlijnen voor het komend jaar besproken. Belangrijke punten:

Gedifferentieerd milieubeleid. Aandacht voor blauwe diesel (zie presentaties november 2018), in het vaarseizoen 2019 zal het Q8 station op bedrijventerrein de Liesbosch, op 200 meter van de Vaartsche Rijn, blauwe diesel gaan verkopen. De KBC ziet graag PR hiervoor ook door de gemeente voor varende passanten, en ziet de gemeente graag blauwe diesel tanken voor voer- en vaartuigen die niet op andere wijze op korte termijn milieuvriendelijk kunnen voortbewegen. Een promotieactie, ook bv met flyers bij de Bemuurde Weerd sluis i.s.m. de gemeente kan varende passanten op blauwe diesel wijzen. Contactpersoon van de KBC voor dit onderwerp is Jaap van den Burg. Hybride varen (elektrisch op de singels en Oude Gracht) en blauwe diesel: wij willen laag tarief voor 2020.

Ligplaatsvergunning: persoonlijk. Nieuwe vergunningen voor inwoners van Utrecht, niet voor gefortuneerde buitenstaanders om de gemeentekas te spekken, dat is geen milieubeleid. De gemeente moet investeren in infrastructuur, waaronder laadpalen. Financiële onderbouwing van de investering: in verleden betaalde liggelden die niet aan infrastructuur voor vergunninghouders is besteed.

Kortom, ook 2019 zal voor de KBC een jaar met veel activiteiten worden. Wij rekenen ook in 2019 weer op de loyale steun en bijdragen van onze sponsors en actieve leden in stuur-vertegenwoordigings- en werkgroep Techniek en Milieu. Geïnteresseerd? Vragen? Mail naar info@kleinebotenclubtrecht.nl .

Allemaal een goede vaart in 2019! Hartelijke groeten namens de stuurgroep KBC,

Frank Nieuwesteeg.

Volg KBC Utrecht op social media